zaloguj się

MENU

Złożenie wniosku o pożyczkę

Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP winien być dokładnie wypełniony (nazwisko i imię literami drukowanymi) Do każdego wniosku należy podpisać umowę pożyczki sporządzoną w czterech egzemplarzach (jedna dla wnioskodawcy, po jednej dla poręczycieli, jedna pozostaje w Kasie). Umowy składane są wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy odebrać umowy podpisane przez Zarząd PKZP. Pożyczkobiorca i poręczyciele wypełniają tylko zaznaczone pola.
Podpisy należy składać niebieskim długopisem.
wniosek do pobrania (1 egz.) w formacie DOCODTPDF.
umowa pożyczki (4 egz.) w formacie DOCODTPDF.
Pracodawca poświadcza:

UWAGA: poręczycielami mogą być tylko członkowie naszej Kasy Pożyczkobiorca wpisuje kwotę pożyczki i system ratalnych jej spłat wskazując dzień rozpoczęcia spłat zgodnie z obowiązującymi przepisami PKZP. Od 1 listopada decyzją zarządu wchodzą w życiei zmiany w „Regulamin udzielania pożyczek gotówkowych z funduszy PKZP” DOC/ODT/PDF, wprowadzone aneksem DOC/ODT/PDF, Tabela przyznawania pożyczek i rat w formacie XLS/PDF.

Nr konta PKZP 80 1020 1127 0000 1502 0008 3485

Terminy posiedzeń Zarządu PKZP przyznających pożyczki w 2020 roku:

W dniu posiedzeń komisji nie będą przyjmowane dokumenty. W ciągu dwóch dni od przyznania pożyczki należy odebrać z siedziby PKZP umowy pożyczki.
Wnioski na pożyczki w wysokości wkładu własnego dostępne są tylko w siedzibie Kasy.

wróć

© Copyrights 2024