zaloguj się

MENU

Przystąpienie do PKZP

Do PKZP mogą przystąpić pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni na czas nieokreślony po złożeniu deklaracji przystąpienia do PKZP.

Deklaracja (druk dwustronny) do pobrania w formacie: DOC/ODT/PDF.
(Nazwisko i imię wypełniamy drukowanymi literami – prosimy o wypełnienie i podpisanie obu stron )

wróć

© Copyrights 2024