zaloguj się

MENU

O Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej „OŚWIATA”

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ,,OŚWIATA” działa na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie Statutu DBFO Praga Południe m. st. Warszawy, Statutu PKZP, uchwał Walnego zebrania członków (delegatów).

Statut PKZP do pobrania w formacie PDF.

Zarząd PKZP liczy 6 osób, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie Delegatów dnia 20 marca 2019 r.

  • Przewodnicząca Zarządu     członek PKZP z DBFO
  • Wiceprzewodnicząca           członek PKZP z PL57
  • Wiceprzewodniczący           członek PKZP z MOS7

Członkowie Zarządu:

  • członek PKZP z DBFO
  • członek PKZP z SP141
  • członek PKZP z MOS7

Członkowie Komisji rewizyjnej:

  • członek PKZP z DBFO
  • członek PKZP z LO72
  • członek PKZP z PL179

Księgowość PKZP prowadzi st. specjalista ds. księgowych

Zarząd PKZP podzielony jest na dwa zespoły robocze, które zbierają się na początku każdego miesiąca w celu przyznawania pożyczek.

wróć

© Copyrights 2023