zaloguj się

MENU

Kadra kierownicza

Dyrektor Biura

Główna Księgowa Biura

Kierownik Wydziału Planowania i Analiz

Kierownik Wydziału Kadrowo-Administracyjnego

Kierownik Wydziału Obsługi Przedszkoli

Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Podstawowych

Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Ponadpodstawowych i Pozostałych Placówek

Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego

Kierownik Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa Przetwarzania Informacji

Robert Sagan

Dorota Kruk

Lidia Świątek

Ewa Zacharska

Bożena Bińkowska

Maria Gryczan

Iwona Gójska

Elżbieta Rostkowska

Kamil Piotrowski

wróć

© Copyrights 2024